vergrooting

 Computers themselves, and software yet to be developed, will revolutionize the way we learn. 

~Steve Jobs - co-founder Apple

Portfolio

Pagina: 1 2 3 4 
Rockanje Classic

Rockanje Classic

Opdrachtgever: Stichting Historische Motorrace Rockanje

Doelstelling: Nieuwe website welke zelf te onderhouden is (foto's plaatsen, media fragmenten embedden, teksten aanpassen)

Technieken: HTML, CSS, Classic ASP, MS Access, Javascript, PhotoShop

MKIntranet / MKExChange

MKIntranet / MKExChange

Opdrachtgever: Mandaatkracht

Doelstelling: Mandaatkracht Intranet portal, waarin o.a. nieuws, klant-, burger- en kentekeninformatie.
Opzetten van een SOAP verbinding voor bericht-/bestanduitwisseling (XML) via een beveiligde (SSL) proxy verbinding met het RDW (RijksDienst Wegverkeer).

Technieken: HTML. CSS, Javascript, C#, SOAP, XML, CRL, MS SQL

Url: http://www.mandaatkracht.nl

Groennetwerk

Groennetwerk

Opdrachtgever: NatuurNetwerk, de Stichting Groennetwerk (SGN) is de rechtspersoon van het Groennetwerk Noord-Veluwe, Apeldoorn en Achterhoek.

Technieken: HTML, CSS, Classic ASP, MS Access, Javascript, PhotoShop.

Url: http://www.groennetwerk.nl

KievitRegistratie

KievitRegistratie

Opdrachtgever: NatuurNetwerk

Doelstelling: Het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk eierenregistratie systeem waarmee overschrijding van het vastgestelde quotum kan worden voorkomen en wat inzicht geeft in het gebruik van de ontheffing door de geregistreerde eieren zoekers en aaisikers.

Technieken: Consultancy inzake SMS-gateway-software en applicatie ontwikkeling.

Faunafonds

Faunafonds

Opdrachtgever: Faunafonds i.o.v. NatuurNetwerk, het Faunafonds is een zelfstandig bestuursorgaan, dat ondermeer is belast met het toekennen van tegemoetkomingen in door beschermde diersoorten aangerichte schade. De leden worden door de minister benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Technieken: HTML, CSS, Classic ASP, MS Access, Javascript, PhotoShop.


Pagina: 1 2 3 4 
Partners
NatuurNetwerkMandaatkrachtMaasmond B.V.